Kontakt

LOKALIZACJA - ODDZIAŁ WARSZAWALOKALIZACJA - ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Oddział WARSZAWA

Janusz Szczepanik - prezes zarządu
tel.: 668-44-77-11
e-mail:

Łukasz Cesonik - wiceprezes zarządu
tel.: 664-477-478
e-mail:

Mariusz Osełka - dyrektor handlowy
tel.: 792-78-70-09
e-mail:

Katarzyna Bortniczuk - dział zamówień i obsługi klienta
tel. 668-664-480
e-mail:

Oddział ŁÓDŹ

Janusz Szczepanik - prezes zarządu
tel.: 668-44-77-11
e-mail:

Łukasz Cesonik - wiceprezes zarządu
tel.: 664-477-478
e-mail:

Mariusz Kołodziejczak - kierownik oddziału
tel.: 535 000 937
e-mail:

Dział zamówień i obsługi klienta:


Michał Bogulewski
tel.: 664 60 80 60
e-mail:

Mariusz Kołodziejczak
tel.: 535 000 937
e-mail:

www.neroizolacja.pl

 

nero izolacja sp. z o.o.

Łazy, Al. Krakowska 227
05-552 Wólka Kosowska

NIP: PL 1231277251
REGON: 146643130
KRS: 0000459641

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 20000 zł